Huis regels van onze Festival,s 

 HUISREGELS

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementen locatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.
ALGEMEEN
Het is niet toegestaan om zelf eten en drinken mee te nemen alles is aanwezig, maak zoveel foto’s, video’s als je maar wilt.
LEEFTIJD
Voor RUIG & TechNRG Festival geldt een leeftijdsgrens van minimaal 16 jaar. Hier hanteren wij geen uitzonderingen voor. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht er kan dus om gevraagd worden (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs).
ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID
RUIG Festival is een drugsvrij evenement en hanteert dus een zero tolerance beleid. Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.
TOEGANG ONDER INVLOED
Het is verboden het evenement onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.
TOEGANG
Om toegang te krijgen tot RUIG Festival hoef je niet zo veel te doen (gewoon normaal doen is genoeg)
OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES
Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)Crew dienen direct opgevolgd te worden.
KLEDING
De organisatie verwacht dat je er verzorgd uit ziet. Het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding is verboden. Hieronder worden kettinkjes, bretels, speldjes en stropdassen met Keltische tekens verstaan. Ook voetbalshirts zijn niet toegestaan. Hierop zal worden gecontroleerd bij de ingang. De organisatie houdt zich het recht om de toegang tot het evenement te ontzeggen, wanneer zij van mening is dat er niet aan bovengenoemde kledingvoorschriften wordt voldaan.
HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN
Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische)dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels,
NEEM BIJ TWIJFEL CONTACT OP MET RUIG (info@sindustry.nl)
HANDEL EN VERKOOP
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenement handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.
DIEFSTAL EN VERLIES
Op het evenement zijn geen lockers aanwezig. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. De organisatie adviseert om geen waarde volle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto.
MUNTEN (HEBBEN WIJ NIET ALLEEN CONTANT OF PIN)
Drank en eten kan worden betaald met contant kan worden betaald, als met pinpas.
TOILETTEN
Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen buiten is verboden..
FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN
Een ieder die het evenement betreedt geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.
VOORWERPEN EN OBJECTEN
Het is verboden om podia of andere objecten van de locatie te beklimmen. . Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.
GELUIDSNIVEAU
Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordopen te dragen en af e toe een rustige ruimte op te zoeken zodat de oren wat rust kunnen krijgen.
ROKEN
Is alleen toegestaan in de rokers ruimte en in de buitenlucht.
EIGEN RISICO
Betreding van het evenement geschiedt op eigen risico. RUIG & TechNRG dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiele schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.
OVERIGE SITUATIES
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd.
Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.